Skip to content
Намирате се в: Начало Новини Георги Борисов Развитие със случая на Гошко
Развитие със случая на Гошко Печат Е-мейл
Автор Десислава Хурмузова   
25 февруари 2008
Приключила кампания!
Представяме ви молба от майката на Гошко до Комисия за лечение в чужбина, в отговор на писмо от Комисията (стр.1 и стр.2), което тя получи в края на миналата седмица на домашния си адрес.
В писмото на КЛЧ има неточности и неистини, които тя държи да бъдат коригирани.

Начинът, по който е формулиран отказът да бъде разгледана офертата за Гошко от Бостън, без посочване на каквито и да било медицински съображения, ни води към извода, че Министерство на здравеопазването не спазва принципа за правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от медицинските услуги за лечение на заболяването си.

Общественият съвет е декларирал, че децата ще бъдат насочвани "в най-подходящите клиники, специализирани в лечението на определени заболявания" ("Принципи", т.3).

На практика обаче, вече 272 дни усилията на МЗ са насочени изцяло към намиране на най-евтината оферта за лечение на Гошко, без оглед на медицинската целесъобразност.До
Председателя на
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Доц. Ст. Александров

Копие до:
Директора на ЦФЛД
Д-р Н. Добрев

Председателя на ОС
Проф. И. Черноземски

Членовете на ОС


Молба

Уважаеми доц. Александров,

Във връзка с Ваш отговор с изх. № 95-01-50/7; 95-01-1/8 - стр.1 и стр.2, бих искала да Ви благодаря за усилията, които полагате, за да се реши проблемът с операцията на сина ми Георги в чужбина, но също така и да изразя несъгласието си със следното, цитирам:
„Консилиумът счита, че посочената цена от САЩ отговаря за трансплантация на черва, а не за удължаваща /STEP/.”

На 18 февруари 2008 год. Ви предоставих лично втората оферта от Бостън, в която цената за извършване на СТЕП процедура на Георги е намалена близо 3 пъти спрямо първата, придружаващо писмо от болницата, както и координати за контакт с мениджъра за чуждестранни пациенти на Children’s Hospital, Boston – г-жа Фернанда Медейрос.

Не намирам никакво основание за съмнение по отношение на вида на предлаганото лечение от Children’s Hospital, Boston. В офертата ясно е записано: „CHARGE ESTIMATE FOR THE STEP PROCEDURE”.

Очаквах Комисия за лечение в чужбина да се произнесе по медицинската целесъобразност на предлаганото от Children’s Hospital, Boston лечение на сина ми, но за съжаление не намирам в писмото Ви становище по този въпрос.

По отношение на новата оферта от болница Некер, Париж, с която не съм запозната, защото не е приложена към отговора, който получих по пощата от Вас, също не намирам медицинското основание, въз основа на което е предпочетена пред Children’s Hospital, Boston.

Болница Некер не фигурира в Международния регистър на клиники, извършили СТЕП процедура.

В същото време, в Children’s Hospital, Boston до момента са извършени 15 СТЕП процедури. В Питсбърг – 3. В останалите клиники в САЩ и Канада – по една. В клиниката в Палермо, Италия – нито една.

За мен като родител, тази статистика, както и фактът, че проф. Хюнг Ким е създателят и първият хирург, извършил СТЕП, е водеща в избора ми на лечебно заведение за сина ми.

Доц. Александров, предвид горните ми мотиви, моля офертата от Children’s Hospital, Boston да бъде включена в становището на КЛЧ наравно с офертата от болница Некер, за да се даде възможност на Обществения съвет към ЦФЛД да направи избор между двете лечебни заведения (Глава I, т.1.8.б/ от „Обществен съвет - Принципи, правила и критерии”).

Синът ми има право да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от медицинските услуги за лечение на заболяването си, както е записано и в чл.1 от „ПРИНЦИПИ, ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ „ЦЕНТЪР ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА”:

„1.Българската държава, като страна по Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989г и ратифицирана с решение на Великото Народно събрание от 11.04.1991г. /ДВбр32от23.04.1991г.ОбДВ, бр.55 от 12.07.1991г/ е поела ангажимент да осигурява и зачита правата, предвидени в нея на всяко дете в пределите на своята юрисдикция без каквато и да е дискриминация по отношение на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален, етнически или социален произход, имуществено състояние, инвалидност, месторождение или друг статут на детето, на неговите родители или законни настойници. Всяко дете има присъщо право на живот, като държавата осигурява в максимална възможна степен оцеляването и развитието му. Българската държава признава правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от медицинските услуги за лечение на заболяванията, като се стреми да му осигури правото на достъп до такива услуги.

Благодарение на усилените преговори на инициативата „Спаси, дари на...” с администрацията на Детска болница Бостън и с редица благотворителни организации в САЩ, на 21 февруари 2008 год. The Ray Tye Medical Aid Foundation дари за лечението на Георги Борисов в Children’s Hospital, Boston 100 000 щатски долара, които вече са преведени по дарителската сметка, разкрита за него в болницата.

Въз основа на гореизложените факти за практическия опит на екипа в Children’s Hospital, Boston, на ясно изразената му добра воля да направи цената на лечението на Георги адекватна на финансовите възможности на българската държава, както и предвид крупното дарение на г-н Реймънд Тай, моето решение като законен настойник на Георги Борисов е синът ми да бъде опериран в Бостън, САЩ.

Във връзка с това, моля Обществения съвет да разгледа предложението на Children’s Hospital, Boston и да гласува финансово подпомагане на лечението на детето там.

С уважение,
Христина Борисова

Обсъди във форума. (14 мнения)
 
< Предишна   Следваща >

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.