На вниманието на дарителите
Спаси, дари на...” не е фондация, не разполага със собствена банкова сметка, както и с налични средства. Целта на инициативата ни е единствено разгласа на кампаниите за лечение на деца.
Екипът ни поддържа сайта и участва в кампаниите на децата доброволно и безвъзмездно. Всички административни разходи, както и поддръжката на сайта са единствено за наша сметка.

Когато дарявате, вие го правите изключително само в полза на детето, чието лечение искате да подпомогнете. Затова сметките, по които инициативата ни призовава да дарявате, са дарителски – специални разплащателни за лечение. Този тип сметки са със специален статут, защитен от банката и средствата в тях не могат да бъдат използвани за друго, освен за лечение и транспорт на детето и един придружител.

Спаси, дари на...” не разрешава и не упълномощава организации или отделни лица да ходят по домове, офиси или заведения и да събират средства чрез продажба на картички, снимки на детето или по друг начин, искайки пари на ръка.
Ако се натъкнете на подобни случаи, става въпрос за измама и спекулация.
Единствените легални начини за даряване са чрез eРay, DMS (ако за кампанията е създадена кодова дума)  или с превод по дарителската сметка на детето!

Даренията, направени чрез eРay, се превеждат служебно в дарителската сметка веднъж седмично или всеки ден.
 
Съвети към дарителите