Skip to content
Намирате се в: Начало
На вниманието на родителите на болни деца Печат Е-мейл
Съдържание на статията
На вниманието на родителите на болни деца
В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина
В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина, за което има клинична пътека в НЗОК
Ако заболяването на детето ви може да бъде лекувано в България, но няма клинична пътека или не се покрива изцяло от НЗОК
За родители, които предприемат благотворителна кампания за набиране на средства за лечение на детето си
Откриване на дарителска сметка
Във връзка с трансплантациите на хемопоетични стволови клетки
Във връзка с леченията чрез различни експериментални методи

В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина
В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина, което не може да бъде извършено в България, или от лечение в България, което налага заплащане с лични средства, трябва да предприемете следните стъпки за организационно и финансово подпомагане на лечението от Център „Фонд за лечение на деца”: http://www.cfld-bg.com:

1. Родителите или настойниците трябва да подадат заявление в ЦФЛД. Образците на заявление и декларации, както и информация за други необходими документи, ще намерите в раздел "Ред за кандидатстване" тук: http://www.cfld-bg.com/

Приложете цялата медицинска документация на детето.
Документите се представят на български език.

При подаването трябва да получите пореден входящ номер на Център "Фонд за лечение на деца".
Изгответе заявлението в 2 екземпляра – един за вас, един за ЦФЛД и поискайте от служителя да сложи входящ номер и на двете копия. По този начин ще имате доказателство за съдържанието на подадената молба.
Заявлението ви трябва да бъде заведено в електронния регистър на ЦФЛД, където ще имате възможност да проследявате движението му.

2. Администрацията на ЦФЛД представя документите на медицински експерти в 3-дневен срок от получаването им.
Експертите изготвят становище за медицинската целесъобразност на исканото лечение в 14-дневен срок.

3. След получаване на становището, документите се представят на Обществения съвет към ЦФЛД за обсъждане и решение.

4. Служителите от администрацията на ЦФЛД се свързват с родителите или настойниците на детето, за да ги уведомят за решението на Обществения съвет.
При забавяне без уважителни причини, сезирайте Административния съд: http://www.admincourtsofia.bg/
 
5. При положително решение имате право на еднократна помощ от "Социално подпомагане" за покриване на разходите за дневни и квартирни по време на престоя ви в чужбина.
За целта трябва да се обърнете към Агенция за социално подпомагане във вашия град и да подадете документите, посочени в чл. 17 от ППЗСП: http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592
 
Адрес за подаване на молби:
ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА"
гр. София, бул. "Ак. Ив. Гешов" № 15, Национален център по опазване на общественото здраве (Център по хигиена), ет.11, стаи с номера 2,20,22.

Адрес за кореспонденция:
Гр. София,
Бул. “Акад. Ив. Ев. Гешов” №15,
Национален център по опазване на общественото здраве (Център по хигиена)
ет. 11, стая 21 и 22

Директор: Павел Александров

Тел/ факс: 02/ 952-69-43; 02/ 952-69-42

Е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 
< Предишна   Следваща >

Изпрати картичка

Advertisement

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.