Важна информация за кандидатстващите за подпомагане от ЦФЛД
Автор Екип на сайта   
17 януари 2011
Правилникът за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца”, приет на 18 май 2010 год., предвижда нов ред за кандидатстване.
Заявленията за финансово и организационно подпомагане се подават директно до фонда, на адрес: гр. София, Национален център по опазване на общественото здраве (Център по хигиена), бул. “Акад. Ив. Ев. Гешов” №15, ет. 11, стая 21 и 22, до директора на ЦФЛД, а не в деловодството на Министерство на здравеопазването.

Промяната е направена с цел опростяване и ускоряване на процедурата по кандидатстване и е в интерес на родителите да я спазват. Подаването на документите по стария ред ще доведе до забавяне не по вина на ЦФЛД.

Образец на заявлението и придружаващите декларации ще намерите като приложения към правилника.
Обсъди във форума. (1 мнения)