За формуляр S2, децата и 40 млн. лева
Автор Екип на сайта   
05 май 2016
Преди да обясним защо смятаме, че новината, публикувана днес на сайта на МЗ, е неубедителен опит да се заблуди обществото и да бъде объркано още повече, ще обясним накратко какво представлява формуляр S2.

Формулярът е документ, с който пациентът отива в избрана от него болница в Европейския съюз и получава същото лечение, което би получил гражданин на съответната държава. След приключване на лечението, чуждестранната здравна каса или фонд изпращат фактурите за извършените медицински услуги на институцията, издала формуляра. Която от своя страна превежда дължимите суми.
 
И за пациента, и за болниците това е голямо улеснение, защото здравните фондове уреждат помежду си финансовите въпроси, докато лекарите и пациентите се грижат само за лечението.
Наред с това предимство, лечението с формуляр S2 е няколко пъти по-евтино от лечение като частен пациент. Причината е, че ако човек се лекува като частен пациент, болницата е свободна сама да определя цените, по които ще го лекува. Задължително в офертите за частен пациент се включват хонорари за лекуващите лекари, които понякога достигат няколко хиляди евро. А когато лечението е с формуляр, болниците лекуват по цени на клиничните си пътеки (или диагностично-свързани групи).

В България такъв формуляр се издава от 2007 год., когато станахме член на Европейския съюз.
Право да го издават имат НЗОК и Министерство на здравеопазването. Те притежават идентификационни номера, по които се разпознава коя е финансовоотговорната институция, издала формуляра. Това означава, че останалите страни-членки са приели, че тези две институции ще се разплащат със здравните каси и фондове в съюза.

(Тук отваряме малка скоба: През последните 3-4 години фондът за лечение на деца – второстепенен разпоредител към МЗ - издаваше формуляр S2 с идентификационния код на МЗ и заплащаше фактурите от бюджета си. Това е описано във всички доклади, които можете да откриете тук. По този начин фондът спести над 20 млн. евро на държавата и ускори чувствително процедурата по заминаване на децата на лечение. През 2015 год. МЗ започна да крие отделни фактури, които пристигаха в министерството, а не във фонда, като така възпрепятства директора да се разплати навреме. Вероятно тези фактури още отлежават в нечие анонимно бюро, неплатени. Ще попитате защо? Нямаме отговор.)

И още за S2:
Коя от двете институции – НЗОК и МЗ - ще плати лечението е без значение за партньорските каси. Важно е да се плати.
Въпрос на вътрешна регулация е в кои случаи ще плаща НЗОК и в кои МЗ.

Наредба № 14 (на която се позовава МЗ в днешното си съобщение) урежда условията и реда, при които Здравната каса ще издава формуляр S2 (чл. 1). Не министерството.

Цитираният чл. 22 от Наредба № 14, не дава на министъра на здравеопазването право да подписва S2. Той му дава единствено право да разреши или откаже издаването на формуляра от НЗОК в особени случаи.

Условията и реда, по които МЗ ще издава формуляра, не са разписани никъде или поне ние не знаем за такъв документ.

Нека сега обясним още веднъж защо смятаме, че препращането на децата, кандидатстващи за лечение в ЕС от фонда към Касата, ще доведе до забавяне на лечението и затруднения за родителите.

На първо място, не става ясно по какви правила и процедури НЗОК ще издава формуляра за деца, кандидатствали не пред нея, а пред фонда.
Ще приема и изпълнява решенията на обществения съвет към ЦФЛД? И ако да, разполага ли НЗОК с необходимия административен и финансов ресурс да поеме обработката на заявления на над 100 деца годишно и разходи за лечението им с формуляр S2 за близо 3 млн. лв. годишно?

С въвеждането на тази промяна не се отчитат и взимат предвид сериозни различия в начина на работа на Касата по издаване на формуляр S2:
- НЗОК изисква пациентът сам да намери и предостави оферта за лечение, за да бъде даден ход на заявлението му. Една от най-важните дейности на ЦФЛД е осигуряването на оферти за лечение в най-подходящите болници, посочени от медицински специалисти. НЗОК няма такава практика и не поддържа контакти с чуждите лечебни заведения, както това прави фондът.
Не става ясно продължава ли да е ангажимент на фонда осигуряването на оферта за лечение в ЕС?
- НЗОК не покрива разходи за придружител, а всеки пациент под 18-годишна възраст трябва да пътува зад граница с придружител. Вече имаме заявено намерение за дискусия „Дали тези разходи трябва да бъдат изцяло за бюджета на държавата”.
- НЗОК не заплаща пътни разходи и разходи за престой. Има деца с тежки заболявания, които налагат месеци, дори година престой в чужбина.

На второ място, връщането на МЗ като задължително звено в дейността на ЦФЛД, както беше до 2009 год., ще доведе до забавяния в работата на фонда. Всички усилия при създаването на сегашния правилник през 2010 год. бяха насочени към премахване на излишните звена, за да се облекчи и ускори работата на фонда. Последните години доказаха, че това е бил правилен ход.

Твърдението в днешното прессъобщение, че е „Създадена необходимата организация за обработване в спешен порядък на заявления за лечение на деца в чужбина, нуждаещи се от подписа на министъра на здравеопазването или управителя на НЗОК за формуляр S2” изобщо не ни успокоява, защото така и не става ясно детето, чийто формуляр днес министърът тържествено е разписал, кога е било одобрено от обществения съвет. Същото се отнася и за формулярите, подписани от НЗОК.

За информация: През 2010 и 2011 год. МЗ е издал 2 (два) формуляра S2 за лечение на деца. През 2011 год. администрацията на фонда откри в Комисия за лечение в чужбина над 100 заявления на деца, забавени с месеци. Някои от децата са починали, без да дочакат отговор и решение.
До това се стига, когато МЗ „поеме” работата на фонда.

Изобщо, спорът кой и дали да издава формуляр S2 ни е до болка втръснал. И директорът, и общественият съвет направиха много опити в последните 3 години да накарат МЗ да уреди въпроса с издаването на формуляра.
Разбира се, отговорът винаги беше: „Не може.” Не може, защото е по-удобно да държиш един директор в положение да е винаги виновен. Въпреки че е спестил на министерството над 40 млн. лева за 3 години. Можеше да изпраща децата на лечение като частни пациенти, министерството да плаща 2-3 пъти повече и нямаше да е в нарушение.

Със сигурност има правна възможност директорът на ЦФЛД да получи възможност да издава формуляр S2. Става дума за промяна в същата Наредба № 14. Няма нужда от промени в закони. Само в една наредба.

Въпрос на желание и воля от страна на МЗ беше да реши този казус по най-удачния за всички начин. Вместо това министърът взе решение, за което ще носи отговорността си пред децата, родителите и цялото общество.

Обсъди във форума. (0 мнения)