Skip to content
Намирате се в: Начало Съвети за родители
Съвети за родители Печат Е-мейл
Споделяме с вас няколко прости съвета, продиктувани от опита ни в инициативата, за това какво трябва и не трябва да правят родителите, когато разберат, че детето им се нуждае от спешно лечение.
Запазете самообладание
Няма родител, който да не изпита паника, когато му съобщят, че детето му е много болно. Но точно в такъв момент е особено важно да не блокирате, да не изпадате в самосъжаление и чувство на безпомощност. Защото можете! Имате силите и способностите да помогнете на детето си да получи навременно и подходящо лечение.

Информирайте се
Като родител сте в правото си да поискате и да очаквате съдействие и пълна информация от лекуващия лекар на детето за възможностите за лечение в България и в чужбина. Никой не би могъл по-добре от специалиста по заболяването да ви насочи към подходящо лечебно заведение, в което детето ви би получило най-голям шанс да оздравее.
Потърсете няколко експертни мнения, включително и от чуждестранни специалисти.

Действайте
Изискайте оферта от лечебното заведение, на което сте се доверили и което е потвърдило, че е готово да поеме ангажимент за провеждане на лечението. Офертата трябва да е на бланка на болницата и да съдържа информация за планираните манипулации, калкулация на разходите, както и банкова сметка на лечебното заведение. Документът трябва да е изготвен поименно за вашето дете.

Екипът ни препоръчва на родителите на децата, които по една или друга причина не могат да получат адекватно и навременно лечение на заболяването си, на първо място, преди да предприемат индивидуална дарителска кампания за набиране на средства, да потърсят полагащата им се помощ от държавните институции:
Министерство на здравеопазването
Център „Фонд за лечение на деца”
Национална здравноосигурителна каса

Българската държава, като страна по Конвенцията за правата на детето, признава правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от медицинските услуги за лечение на заболяванията, като се стреми да му осигури правото на достъп до такива услуги.

Дарителска кампания

Екипът ни съветва индивидуална кампания за лечение да се предприема в краен случай, след изчерпване на всички други варианти за осигуряване на необходимото лечение и средства.
Взимайки решение да обявите кампания, трябва да сте готови за:
- Публичност,
- Активна комуникация с дарителите,
- Максимална честност и откритост в излагането на фактите и обстоятелствата, налагащи кампанията,
- Пределна позрачност по отношение на набирането и изразходването на дарителските средства.

Какво трябва да предприемете:

В случай, че получите отказ за финансиране от държавните институции и сте взели решение да набирате сами необходимите за лечение на детето ви средства, предприемете следните стъпки:

1. Разкрийте дарителска сметка с титуляр детето ви в удобна за вас банка.
1.1. Едновременно с откриването на сметката, направете постъпки в банката за създаване на акаунт за пасивно онлайн банкиране, чрез който да можете да следите от личния си компютър постъпленията, както и да публикувате имената на дарителите и дарените суми.
2. Осигурете максимално подробна информация за дарителите – епикризи, оферти за лечение, точна сума, от която се нуждае детето, снимки, телефони за контакт с вас.
3. Ежедневно актуализирайте даренията и сумата, която остава за набиране.
4. Обърнете се към медии – телевизии, вестници, радиостанции в населеното място, където живеете, както и в близките градове.
5. Потърсете съдействие от фирмата, в която работите.
6. Потърсете помощ и от други фирми.
7. Редовно публикувайте новини за състоянието на детето по време и след приключване на кампанията.
8. Поддържайте обратна връзка с дарителите. Винаги отговаряйте на телефона, който сте дали за контакт. Не го оставяйте дълго време изключен. Липсата на контакт с вас може да усъмни и откаже дарителите.
9. Отчитайте прецизно изразходването на всяка дарена стотинка с разходооправдателни документи.
10. Когато се съберат необходимите средства, разгласете новината незабавно и прекратете кампанията.
11. След приключване на лечението, ако са останали неизразходвани дарителски средства в сметката, предарете ги в кратък срок на друго болно дете. Тези средства не са ваши и не можете да разполагате с тях като с лични.

Какво не трябва да правите:

1. Не започвайте кампания преди да имате яснота къде ще бъде лекувано детето и каква е необходимата сума.
2. Не разрешавайте и не упълномощавайте организации или отделни лица да ходят по домове, офиси или заведения и да събират средства чрез продажба на картички, снимки на детето или по друг начин, искайки пари на ръка.
3. Бъдете внимателни и с кутиите за дарения в магазини и заведения. Ако решите да използвате и такъв начин за набиране на средства, присъствайте лично на запечатването и разпечатването на всяка кутия и изисквайте да се състави протокол, подписан от поне трима души.
4. Не променяйте телефонния си номер. Ако все пак се налага, съобщете новия колкото може по-бързо и на повече хора.
5. Не разкривайте повече от една дарителска сметка. Това би объркало дарителите.
6. В никакъв случай не скривайте, не спестявайте и не изопачавайте информация, свързана с целта и провеждането на кампанията.
7. Не "изчезвайте" след набиране на средствата. Дарителите, които са направили възможно лечението на детето ви, са емоционално свързани с каузата ви и им дължите информация.
8. НЕ използвайте дарителски средства за нищо друго, освен за целта, за която са събрани.
 

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.