Skip to content
Намирате се в: Начало Откриване на сметка
Откриване на сметка Печат Е-мейл
Автор Екип на сайта   
31 януари 2012

Откриване на дарителска сметка

"Спаси, дари на..." подкрепя само кампании за деца, за които е разкрита дарителска сметка с титуляр детето.

Договорът за разкриване и поддържане на специална сметка за лечение (дарителска) цели да гарантира както интересите на детето, така и добросъвестно изпълнение на дарителската воля.
В тази връзка, инициативата „Спаси, дари на...” подкрепя кампания за лечение на дете, когато договорът за разкриване и поддържане на дарителска сметка съдържа същите или подобни по смисъл клаузи:

1. Средствата, събрани по специалната сметка, се усвояват само безкасово и целево, след предоставяне на документи, удостоверяващи поет ангажимент от съответната здравна институция и сумата, която трябва да бъде платена, както и разходооправдателни документи за самолетни билети.

2. Титулярът, чрез законните си представители, се задължава в случай, че събраните средства по дарителската сметка са повече от необходимите за постигане на целта на договора или в случай, че отпадне необходимостта от лечение на титуляра, да използва събраните средства с дарствени намерения, като посочи на банката в срок от 3 месеца друга дарителска сметка на дете с активна кампания на сайта „Спаси, дари на...”.

3. При невъзможност на титуляра поради обективни и непредвидени обстоятелства да посочи друга дарителска сметка, по която да бъдат преведени съответните суми, титулярът, чрез законните си представители, дава изричното си съгласие банката да прехвърли по свой избор съответната сума с дарствени намерения за друга подобна цел в друга дарителска сметка на дете с активна кампания на сайта „Спаси, дари на...” в срок от 3 месеца след възникване на обстоятелствата.

Изборът на банка е по решение на родителите. От нашия опит можем да ви посъветваме да изберете банка, в която ще ви е удобно да ходите, защото ще се налага редовно да я посещавате.


За откриване на дарителска сметка всяка банка има свои изисквания за набора документи, които трябва да бъдат представени. Обичайните необходими документи са:

1. Епикризи на лицето, което ще е титуляр по сметката
2. Акт за раждане на детето и личните документи на родителите/настойниците му.
3. Официална оферта/ангажимент от здравна институция с посочени сума и банкова сметка.

Още при създаването на дарителската сметка направете постъпки в банката за създаване на акаунт за пасивно онлайн банкиране, чрез който ще можете да следите от личния си компютър постъпленията, както и да публикувате имената на дарителите.

 Обсъди във форума. (0 мнения)


 

 
< Предишна   Следваща >

Използването на текстове, снимки, документи и всякаква друга информация, публикувана на сайта save-darina.org, може да бъде използвана само след писмено разрешение и задължително цитиране на източника.